Dědictví břidlice

Mapa - Dědictví břidlice

Délka naučné stezky je cca 5 km. Začíná i končí v areálu RS Bílá Holubice. Na trase stezky je 16 zastavení s celkem 22 informačními tabulemi. Je vhodná pro pěší turistiku i pro rodiny s dětmi.

Na stezce spatříte romantická zátiší břidlicových hald s rozmanitou květenou, staré lomy, rozsáhlé hornické dílo Nittmannův důl, Raabovy štoly, ruiny hornických staveb, hornické domky a hornickou kapli.

V objektu rekreačního střediska Bílá Holubice se nachází miniexpozice "Imaginárium břidlice", jenž se zabývá historií dobývání břidlic v lokalitě Zálužné. Neobvyklou formou vám zprostředkuje podívanou prostřednictvím velkoplošných fotografií, videí a zvuků.

Historie těžby břidlice

V okolí Zálužné se pokrývačská břidlice dobývala od první poloviny 19. století. Těžba, především v hlubinných dolech, patřila k těm nejrozsáhlejším. Nittmannovy doly, Raabovy doly, Pollakovy doly a činnost mnohých podnikatelů utváří celkový přehled o minulosti břidlicového průmyslu. Jsou typickou ukázkou stavu technické vyspělosti břidlicového hornictví v našich zemích a přehledem politického a kulturně společenského vývoje ve Slezsku.

Vývoj těžby a zpracování od nejstarších časů do současnosti částečně zprostředkovává naučná stezka, a to v konfrontaci s hornickými díly na jejich povrchu a v jejich okolí.

Stavba místního masívu hornin se začala utvářet už v době mladších prvohor. Hlavním jádrem se postupným vývojem staly slepence, droby a břidlice. Dochované fosilie na břidlicích přináší obraz forem života prvohorního moře na našem území.

Od poloviny 18. století započali místní obyvatelé dobývat pokrývačské břidlice primitivními způsoby. V chudém, studeném kraji se břidlice proměnila v dobrou obživu a řemeslo. Břidlice se postupem času stala průmyslovým odvětvím. Na konci 19. století je uváděno na 52 činných závodů na těžbu a zpracování břidlic.

Pohybujte se po vyznačených cestách!
Naučná stezka vede v blízkosti poddolovaných území.
Respektujte výstražná značení!

Ke stažení: dedictvi-bridlice.pdf (875 kB)